Преузети митолошки символи древних Срба

Извор живота и сваког постања је светлост, која се у космосу креће путем магнетног поља јер су сва небеска тела у савршеној хармонији са Сунцем. Отуда, светом владају символи, као графичке представе архетипова универзалног космичког закона холограма. Символ је веза и путоказ ка божанском, али само у стварности изворног мита, где се нематеријална основа неиспољеног приказује као […]