БОБОК (крај) / Ф. М. Достојевски

* —    Василиј Васиљевич! Еј, ви, ваше превасходство!, — од- једном се чу један нов глас, јак и страстан, негде поред саме Авдотје Игњатјевне, господски и дрзак глас с неким уморним помодним нагласком, с неком дрском интонацијом, — већ два сата све вас посрриатрам, ја ту вец три дана лежим, зар ме се не сећате, […]