Одломак из текста „Црква и магија“

Узроци Проучавајући феномен магије и колективну хистерију за њом, рађа се једно питање: који су узроци привлачности магије? После пажљивог и детаљног испитивања долазимо до закључка да су разлози, углавном, следећи: 1) Жеља да се спозна непознато и будуће. Сваки човек има жељу да упозна свет који га окружује. Овај порив је природан и спонтан. […]