ZASTAVA sa likom Ismail-bega i Ise Boljetinca…

ZASTAVA sa likom Ismail-bega i Ise Boljetinca u Beogradu na utakmici nepotrebna je provokacija i iskazivanje zakasnelog albanskog nacionalizma i šovinizma, nagrađenog i sponzorisanog od Amerike, Nemačke i drugih zapadnih zemalja. Čari tog zakasnelog nacionalizma kojima se odaju Albanci, posebno mlađi, i veći deo političke elite u balkanskim zemljama gde žive Albanci, kao i pozivi […]